Unge er oftest underforsikret

I en fersk undersøkelse fra DNB utført av Respons Analyse svarer 8 av 10 unge at de trenger både innboforsikring og reiseforsikring.
– Unge er den gruppen som oftest er underforsikret og havner i forsikringsfellen, mener skadeleder i DNB Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.

Uinteressant og komplisert

- FORSIKRING. En brann kan gjøre at unge plutselig står på bar bakke hvis de ikke har forsikringen i orden.

– FORSIKRING. En brann kan gjøre at unge plutselig står på bar bakke hvis de ikke har forsikringen i orden.

– Vår erfaring er at ungdom i dag er underforsikret: Noen tror, feilaktig, at de er dekket gjennom sine foreldre. Noen tenker at det er en dyr investering, og for andre oppleves det rett og slett som uinteressant og komplisert å kjøpe forsikringer.

På bar bakke

– Uten grunnleggende forsikringer kan unge havne i alvorlige økonomiske vansker. Hvis du blir syk eller skadet på ferie kan sykehusopphold og hjemsendelse fort komme opp mot 1 millioner kroner.

På hjemmebane kan en brann, et tyveri eller en vannskade gjøre at unge plutselig står på bar bakke hvis de ikke har forsikringen i orden, advarer Eger Mollestad.

Uføredekning

– Vi anbefaler også unge å tegne en livsforsikring med uføredekning.

Dette er en forsikring som koster litt mer, men antall unge som blir ufør har hatt en eksplosiv økning de senere årene. Hvis du blir ufør som ung har du ikke oppspart pensjonsrettigheter og de aller fleste ender derfor opp som minstepensjonister.

Dette er listen av forsikringer unge selv mener de må ha:

  • Reiseforsikring……………………80%
  • Innboforsikring ………………….77%
  • Bilforsikring *…………………….62%
  • Livs- og pensjonsforsikring ……………..55%
  • Ulykkesforsikring ………………..41%

* For bilforsikring er det kun tatt med de personene det er aktuelt for utover lovpålagt ansvarsforsikring.

Undersøkelsen er landsomfattende i et representativt utvalg i aldersgruppen 18-29 år.