Stadig mer sykdom på reise

Sykdom eller ulykke i et fremmed land, er noe av det mest traumatiske du kan bli utsatt for på reise. – Du må hareiseforsikring, råder UD.

Nordmenn er på verdenstoppen i reising, og reiser oftere og lengre enn før. Reisevante som mange nordmenn er, er vi generelt flinke til å tilpasse oss kulturen vi møter, ta hensyn og forholdsregler, likevel blir 100.000 nordmenn syke i utlandet i år.

– Hvert år bruker 1 av 8 reiseforsikringen sin, det er den av våre forsikringer som er hyppigst brukt, forteller Heidi Tofterå Slettemoen, som er kommunikasjonsansvarlig i Frende Forsikring.

Mer sykdom

Mange undervurderer hvilken påkjenning en lang reise, varme og ukjente omgivelser er, og samme hvor forsiktig du er, er det ikke alt du kan unngå. De siste 10 årene har antallet sykdomsskader på reise økt med 185 prosent samtidig som forsikringsutbetalingene har økt med 300 prosent, viser tall fra forsikringsbransjen.

– Nordmenn reiser oftere og lengre enn før, det gir flere og dyrere skader, opplyser Slettemoen, som sier at eldre reisende trekker statistikken opp. Også blant eldre øker reiseaktiviteten kraftig, samtidig er eldre reisende mer utsatt for sykdom og komplikasjoner.

Fordelt på 98.000 skader ble de totale erstatningene for sykdom på reise 788 millioner kroner i 2013, en økning på 6 prosent i forhold til 2012, ifølge Finans Norge.

Økonomisk ruin

Er du uheldig på reise, og får behov for sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye.

– Det høyeste kravet vi i Frende har utbetalt så langt i år, var på 1,5 millioner kroner, sier Slettemoen.

I Norge er vi vant til at staten tar storparten av legeregningen, men i utlandet er situasjonen en helt annen, og du må ofte stille betalingsgaranti før du får hjelpen du trenger – det er dyrt.

– Å reise uten forsikring kan bety økonomisk ruin for deg og familien, sier hun.

Reiseråd fra UD

En god reiseforsikring er en tydelig anbefaling også fra Utenriksdepartementet, som har egne offisielle reiseråd på www.landsider.no – Du bør sørge for å tegne en god reiseforsikring – eller sjekke at den du har, er dekkende for din neste reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall, opplyser UD.

Norges beste vilkår gir deg for eksempel ubegrenset dekning for legeutgifter, sykehusopphold og hjemtransport, men også inntil kr 200.000 for familiens tapte reisegods og bagasje. De beste reiseforsikringene gjelder i hele verden inntil 65 dager, men også på fritiden – når du ikke er hjemme, på jobb eller skole.

Ekstra trygghet

Skulle du bli syk, eller utsatt for en ulykke langt hjemmefra, er det godt å vite at du kan ringe en alarmsentral, og overlate det meste til dem. Du får hjelpen du trenger av medisinsk personell som kjenner forholdene lokalt.

– Å oppleve sykdom eller ulykke i et fremmed land, er noe av det mest traumatiske du kan bli utsatt for på reise. Du er langt hjemmefra, uten ditt kjente sikkerhetsnett og ofte kommer språklige utfordringer i tillegg til selve skaden, sier Heidi Slettemoen i Frende Forsikring.