Sparetips for reiseforsikring

Det er ikke lurt å bytte bort omfattende dekning for en lav pris på reiseforsikringen. Likevel finnes det mange metoder for å redusere kostnaden. Dette er våre 10 beste sparetips.

Du blir neppe overrasket over å høre at vårt beste forslag for å spare penger er å sammenligne ulike tilbud. Reiseforsikring er en av de viktigste tingene man bør ordne før man reiser på tur. Likevel er det mange som ikke setter seg inn i vilkårene og kjøper en forsikring i siste sekund. Ved å gjøre grundige undersøkelser så kan du finne en solid forsikring til en lav pris.

Hva er hovedtypene av reiseforsikring?

Når man velger reiseforsikring bør man ta hensyn til en rekke faktorer før man bestemmer seg for hvor omfattende den skal være. Det er meningsløst å kjøpe verdensomfattende forsikring om man ikke skal reise ut av Europa. Det er heller ikke noen grunn til å bestille individuell forsikring om man skal reise som familie.

I vår guide til reiseforsikring finner du mange gode tips til dette. I tillegg kan du spare mye penger ved å benytte deg av disse 10 rådene:

Helårs reiseforsikring istedenfor forsikring av enkeltreise

De som reiser til utlandet mer enn to ganger i året kan spare mye på å kjøpe en helårs reiseforsikring. Forsikring av enkeltreiser vil lønne seg om man bare skal reise på en eller kanskje to turer i året. Viss ikke er helårs forsikring helt klart å foretrekke.

Tenk på hvor du skal

Om man kjøper helårs forsikring så har man mulighet til å begrense reiseområdet. Det er mye billigere å begrense forsikringen til Europa om man ikke skal forlate kontinentet. Husk på at du kan endre reiseforsikringen senere om du bestemmer deg for å reise på en lengre reise. Kostnaden med dette kan riktignok bli høyere enn besparelsen man oppnår ved å begrense forsikringen i utgangspunkt.

Kombiner polisene til familier eller par

Vurder om det er aktuelt å kombinere forsikringen til flere personer som reiser sammen. Dette kan vise seg å være billigere enn at hver turdeltaker kjøper egen reiseforsikring.

Pass på egenandelen

En egenandel er det beløpet som ikke dekkes av forsikringsselskapet ved utbetaling. Ofte er det billigere å kjøpe en forsikring med høyere egenandel. Det er likevel viktig å ikke velge så høy egenandel at du føler deg utrygg med avtalen. Et eksempel på egenandel kan være et bord som blir stjålet mens du er på ferie. Om bordet er verdt 4000 kroner og egenandelen er satt til 2500 kroner, så betyr dette at du får 1500 kroner tilbake fra forsikringsselskapet.

Sjekk om du allerede har forsikring

Om du har et kredittkort er det mulig at du allerede er dekket av en reiseforsikring. Prøv å unngå å ha to poliser på en gang. Dette betyr bare at man betaler dobbel pris for akkurat det samme. Dobbeltforsikring kan også gjøre det mer komplisert når man skal registrere krav hos forsikringsselskapene.

Undersøk erstatningsbeløpene for personlige eiendeler

De fleste tar med seg verdisaker på ferie. Dette kan være alt fra mobiltelefoner til smykker og kamera. Derfor er det viktig å undersøke hvor mye man får i erstatning ved tap av eiendelene. Overforsikring vil bety at du betaler mer enn du trenger for tjenesten. Det vil heller ikke gi deg noen fordeler når du retter et krav mot forsikringsselskapet. På samme måte vil underforsikring bety at du sitter igjen med tap. Derfor gjelder det å ha kontroll på hvilket erstatningsnivå som ligger i reiseforsikringen.

I tillegg bør man undersøke om private eiendeler allerede er omfattet av en annen type forsikringspolise. Det kan tenkes at andre spesialforsikringer gir deg full dekning for dine verdisaker.

Bestill et EHIC-kort

Europeisk helsetrygdekort er gratis og gir deg rett til akutt medisinsk behandling i hele EØS-området. Husk likevel på at et slikt helsekort bare er et supplement til reiseforsikring og ikke gir deg de samme fordelene.

Tenk deg om før du kjøper hos et reisebyrå

Et reisebyrå vil ofte forsøke å selge deg reiseforsikring når du kjøper en pakketur. Dette er ofte dyrere enn forsikring gjennom andre kanaler. Derfor bør du tenke deg om før du slår til på et slikt tilbud.

Sammenlign flere tilbud

Man kan spare mye ved å benytte en av sammenligningstjenestene på internett. Her kan du enkelt se hvilke vilkår som ligger til grunn for de ulike polisene. Da er det lett å finne en gunstig pris uten at man får en dårlig avtale.

Sørg for at reiseforsikringen er omfattende nok

Det viktigste aspektet med reiseforsikring er at den dekker det som er viktig for deg. Derfor er det alltid lurt å lese det som står med liten skrift i avtalen. De billigste avtalene er lite verdt om de fører til at du blir sittende igjen med økonomiske tap i ettertid.

Husk på at den billigste polisen ikke alltid er den rette for deg. Tenk derfor over hvilke behov du har når du reiser og hvilken risiko turene innebærer.