Skiforsikring

Er du klar til å sette utfor skibakken? Da er det viktig å sjekke om man har en god nok skiforsikring i alle situasjoner.

Mange nordmenn har en stor lidenskap for skisport. Dette gjør at stadig flere får behov for skiforsikring. Når man skal kjøpe forsikring så gjelder det å finne det beste tilbudet.

Mange faremomenter

Det er utfordrende å stå på ski samtidig som man får oppleve fantastisk natur. Samtidig er det mye farligere enn å ligge på stranden og lese en roman. Utstyret kan forsvinne, løypene kan bli stengt og snøskred kan ødelegge dagen. Derfor bør alle som står på ski undersøke de spesifike vilkårene når de kjøper reiseforsikring med dekning av vintersport.

Alle faremomentene gjør at vanlig reiseforsikring ikke dekker aktivitet i skibakken. Om man står på ski uten riktig forsikring så kan sitte igjen uten dekning og med store økonomiske utgifter i etterkant. Det er dessverre ikke alle som er klar over hvilken risiko de tar når de ikke har forsikring som dekker skisport. Flere tusen nordmenn tar hvert år turen i bakken uten å være dekket av en god forsikringspolise. Reiseorganisasjonen Abta gjennomførte i 2012 en undersøkelse som viste at 31% av de som står på ski ikke hadde kjøpt forsikring. Det gjelder å sørge for at man har riktig forsikringsavtale før man reiser på skiferie. Da slipper man å bekymre seg om en ulykke oppstår. Så hva trenger man egentlig å vite om skiforsikring?

Hva med min vanlige reiseforsikring?
Om du tror at reiseforsikringen dekker skiferien så vil du kanskje få deg en overraskelse. Mange nordmenn kjøper helårs reiseforsikring eller får dette sammen med et kredittkort. Dette er gode avtaler for andre typer reiser, men de dekker sjelden skiferier. Derfor er du kanskje nødt til å utvide forsikringen eller kjøpe en tilleggspolise før du setter utfor bakken.

Hva er det verste som kan skje?
Det er lett å tenke at forsikring er unødvendig om man aldri har havnet i en ulykke tidligere. En slik tankegang er uten tvil en risikosport som kan få store økonomiske konsekvenser for deg. Kostnadene ved en redningsaksjon med helikopter kan komme opp i store summer. Uten forsikring står man anten igjen med en stor regning eller en langvarig gjeldsforpliktelse. Da forstår man fort verdien av å være dekket av en god forsikring.

Dekning av skiutstyr og heiskort
Det er lurt å huske på at skiforsikring ikke bare dekker deg i en ulykkessituasjon. Skiturer kan være svært dyre ferier. Man må ha ski, gode klær og heiskort. Det blir fort snakk om svært store utgifter for bare noen få dager. Mange forsikringsselskaper dekker ikke skiutstyr på en vanlig polise. Dette betyr at du kan risikere å bli sittende igjen med regningen om utstyret mistes eller blir stjålet. Noen forsikringsselskaper nekter også å betale krav om du ikke har på deg hjelm.

Ved leie av skiutstyr så bør du undersøke om forsikringen også gjelder for dette utstyret. Undersøkelser viser at dette bare er tilfellet hos en mindre andel av forsikringsselskapene. En litt høyere andel av tilbyderne erstatter eget utstyr som blir skadet, stjålet eller mistes. En annen stor utgiftspost i forbindelse med skikjøring er heiskort. Det er derfor lurt å sjekke om avtalen omfatter dekning av heiskort man mister eller blir frastjålet.

Hva med å forsikre seg mot dårlig vær?
Det er absolutt verdt å undersøke om forsikringsselskapet gir deg refusjon av kostnader om værforholdene er for dårlige. Noen ganger kan dårlige forhold i løypa gjøre at det blir umulig å gjennomføre den planlagte ferien. I mange tilfeller kan man anten få betalt kostnader med å skifte til et annet anlegg eller motta full kompensasjon. Noen forsikringspoliser inneholder også sikring mot værforholdene før avreise. I slike tilfeller kan man få kompensasjon om snøskred fører til at man kommer sent frem til destinasjonen. Dårlig vær kan sette en demper på enhver type ferietur, men disse utslagene er som regel større i forbindelse med skiferier. Derfor lønner det seg å finne en forsikring som gir deg omfattende dekning helt fra avreise til hjemtur.

Frikjøring og andre potensielle unntak
Ikke alle tilbydere dekker frikjøring og andre aktiviteter med høy risiko. De fleste forsikringsselskaper tilbyr dekning av frikjøring. Ofte er det likevel lagt inn begrensninger som krav om at man har med seg en kompetent guide. Bare et fåtall av polisene på markedet dekker ubegrenset frikjøring.

Viss du har tenkt å teste ut frikjøring i ferien så er det lurt å sjekke de konkrete vilkårene i forsikringsavtalen. Her er det store variasjoner mellom selskapene, og det er greit å vite hva man må forholde seg til før man setter utfor. I tillegg bør man undersøke andre potensielle unntak som ligger i skiforsikringen. Selv om du kjører i vanlig løype så kan det være at noen forsikringsselskaper ikke dekker skader om du ikke har hjelm. De som ikke har satt seg grundig inn i avtalen vil heller ikke vite når de kjører uten dekning. Om du har tenkt å teste andre aktiviteter som snøbrett og fjellklatring så kan det hende at du trenger en mer omfattende forsikring.

Hvordan redusere kostnadene til forsikring
Det er aldri en god ide å slå til på det billigste tilbudet uten å sjekke vilkårene. Det er slitsomt nok å takle en skadesituasjon uten at man i tillegg skal måtte bekymre seg for de økonomiske konsekvensene. Da er det viktig å føle seg trygg på at polisen tilbyr den beskytttelsen som man trenger. Derfor er det alltid en dårlig ide å ofre trygghet for å oppnå en billigere pris. Om du skal kreve utbetaling fra forsikringsselskapet så er det viktig å vite at du har råd til en eventuell egenandel.

Den beste måten å redusere kostnadsnivået på er å sammenligne forskjellige tilbud. Da kan man se forskjellen på konkrete vilkår og finne en god forsikring til en konkurransedyktig pris.

De som står på ski kan ofte ha stor fordel av å kjøpe en helårs reiseforsikring som dekker vinteridrett. Dette er ofte en billigere og mer omfattende type forsikring. Sørg imidlertid for at polisen dekker skisport.