Reiseforsikring med medisinske tilstander

Reiseforsikring som inkluderer eksisterende medisinske problemer fungerer ofte annerledes enn en vanlig polise. Les vår guide for å finne ut hvordan du skal velge riktig forsikring for din medisinske tilstand.

Når du er syk så kan det være at legen anbefaler en ferietur til varmere strøk. En eksisterende medisinsk tilstand kan gjøre det vanskeligere og dyrere å finne en god reiseforsikring.
Pre Existing Medical Condition

Bruk gratistjenester

Det finnes flere gratistjenester på nett som hjelper deg med å sammeligne ulike tilbud. Her kan du enkelt se hva de ulike aktørene kan tilby deg når du har en eksisterende medisinsk tilstand. Det er likevel viktig å huske på at dette avhenger av alvorligheten av sykdommen. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å ta direkte kontakt med et forsikringsselskap. Det er ikke til å stikke under en stol at en slik type reiseforsikring vil bli dyrere. Det er likevel sikkerhet og ikke pris som bør være første prioritet.

Pris for reiseforsikring som dekker spesielle sykdommer

Det er veldig vanskelig å gi et eksakt anslag på hva dette kommer til å koste. Basisforsikringer inkluderer i noen tilfeller ingen mulighet til å kreve kompensasjon i relasjon til en eksisterende sykdom. Mer omfattende forsikringer kan derimot gi deg dekning, men disse vil ha en høyere pris. Det er likevel verdt å vurdere å utvide forsikringen for å sikre deg mot uventede kostnader ved sykdom og ulykker. Det er kanskje fristende å la være å oppgi sykdommer man har. Dette er ikke en god ide og frarådes på det sterkeste. Det beste er å svare ærlig på alle spørsmål. Da får man den beste dekningen for egen medisinsk tilstand.

Når man er syk så er det ofte vanskelig å snakke med andre om tilstanden. Da er det ikke alltid like fristende å oppgi alle opplysninger til et forsikringsselskap. Det kan være at kravet for å få forsikring er at man må være i god nok form til å reise trygt. Uansett hvilken medisinsk tilstand man har så er det viktig å være helt åpen om dette.

Skikket til å reise

Det er vanlig at forsikringsselskaper tilbyr forsikring til mennesker med langvarige sykdommer som epilepsi og diabetes. I slike tilfeller er det vanlig å kreve at tilstanden må være relativt stabil og at vedkommende får riktig behandling. Et vilkår er gjerne at man er skikket til å reise ut i fra et medisinsk perspektiv. Definisjonen av dette varierer riktig nok mellom de ulike aktørene. I tillegg spesialiserer noen leverandører seg på poliser for reisende som har psykiske sykdommer.

I tilfeller med alvorlig sykdom så er det ingen garanti om at man får lov til å reise. Flyselskaper kan for eksempel nekte en person å reise på tross av at vedkommende har reiseforsikring. Dette skjer bare i tilfeller der den fysiske tilstanden til en person er så dårlig at reisen representerer risiko. Om du er i tvil om dette bør du derfor ta kontakt med flyselskapet før avreise.

Den beste medisinen

Det er lurt å tenke på egen helse før avreise selv om man ikke har en alvorlig sykdom. Om du ofte får infeksjoner eller migrene så kan det være lurt å ta med medisin. Dette gjør det enklere med tanke på at det er forskjellige navn på medisiner i ulike land. Da kan det være vanskelig å vite hva man skal kjøpe på turen. Om du trenger medisiner på resept så bør du ta en tur innom fastlegen før avreise.
Før du sammenligner de ulike tilbudene bør du lese vår guide for reiseforsikring. Her finner du mye bra informasjon om hvordan du skal få den beste polisen.