Reiseforsikring for lengre opphold

De fleste reiseforsikringer har en maksimal reiselengde for hver enkelt tur. I mange tilfeller er denne satt til 31 dager. Hvilke muligheter har man om man ønsker å reise på en lenger tur eller ferie?

Reiseforsikring for lengre opphold vil dekke deg også når du skal reise bort i lange perioder. I noen tilfeller er det helt innenfor avtalen å tilbringe hele vinteren i varmere strøk. Risikoen for ulykker og sykdommer øker med reisens lengde. Ved å sørge for riktig dekning så slipper man unna risikoen for store ekstrakostnader.

Viktig forskjell

Det er viktig å ikke forveksle dette produktet med helårs reiseforsikring. Helårs betyr turer gjennom hele året men ikke nødvendigvis lange turer. I de fleste tilfeller er reiselengden satt til maksimalt en måned. Om du er typen som liker backpacking så kan det være at en spesialforsikring er bedre egnet for deg.

Hvor kan jeg finne reiseforsikring for lengre opphold?

Om du velger en av sammenligningstjenestene på internett så må du bare svare på noen få spørsmål. I tillegg må du oppgi informasjon om hvor og når du har tenkt å reise. Det er da vanlig at man får opp en liste med ulike tilbydere. Med andre ord en svært enkel måte å finne de beste avtalene på markedet.

Hva bør forsikringspolisen dekke?

En reiseforsikring for lengre opphold gir deg de samme vilkårene som ved en vanlig reiseforsikring. Forskjellen er at den dekker en lengre periode enn de andre formene for avtaler. Det er derfor avgjørende at medisinsk behandling og sykehusopphold blir dekket om du blir syk eller utsatt for en ulykke på tur. Om man møter på uforutsette utfordringer før avreise så kan det hende at kostnader kan refunderes fra forsikringsselskapet. Dette kan også være tilfellet om turen blir ufrivillig forkortet. Her gjelder det å velge en forsikring som er tilpasset de kostnadene man har med turen. Det er liten vits å ha en polise som dekker 30 000 kroner om turen er vesentlig billigere. Den billigste forsikringen er likevel ikke den som nødvendigvis gir deg det beste tilbudet for dine behov. Derfor er det lurt å undersøke vilkår for refusjon ved avbestilling og andre vilkår i forsikringavtalen.

Hvorfor er ikke helårs reiseforsikring nok?

Det kan nok være fristende å velge en helårs reiseforsikring. Problemet med dette er at disse ofte er begrenset til reiser inntil 31 dager. Da dekkes man ikke om man drar på en langtur som overstiger denne rammen. En av de største forskjellene mellom forsikring for en enkelt tur og helårs reiseforsikring er vilkårene før avreise. Det er vanlig at du må oppgi startdato for en helårs polise. Da gjelder avtalen fra den dagen du reiser på tur. Om du derimot velger en forsikring for den enkelte turen så gjelder den også i forkant av ferien. Dette gir deg gunstige fordeler om reisen må avlyses av ulike grunner.

Annen reiseforsikring

Før du bestiller reiseforsikring er det lurt å undersøke om du allerede er dekket av en eksisterende polise. Noen kredittkort gir deg nemlig gratis reiseforsikring. Det er unødvendig å ha ekstra kostnader til forsikring om man allerede er dekket. Det eneste du oppnår med dette er en ekstra regning i postkassen.

De fleste forsikringsselskaper har klausuler i forsikringsavtalene som tar høyde for en situasjon der man har dobbel forsikring. I slike tilfeller vil leverandøren ofte bare være villig til å ta sin del av kostnaden. Dette betyr at du ikke vil få utbetalt hele forsikringssummen fra et selskap. Om du havner i problemer på ferie og er avhengig av utbetaling så kan det tenkes at forsikringsselskapet vil spørre om andre poliser dekker deg.

I tillegg er det verdt å tenke på at dette kan føre til økte fremtidige kostnader. Om man får dekket utgifter gjennom to krav, så må disse gjerne oppgis når man inngår nye forsikringsavtaler. Dette kan gjøre at prisen på polisen vil stige kraftig.

Husk på boligforsikringen

Om man skal på en langtur så bør man være oppmerksom på at boligforsikringen kanskje ikke vil gjelde. Det er ofte en begrensning på hvor lenge man kan forlate hjemmet ubebodd før eventuelle tap ikke lenger dekkes. I mange tilfeller er det snakk om en måned. Det finnes mange alternative ordninger på markedet for forsikring av ubebodde hjem. Derfor bør du sjekke dette med din forsikringsleverandør før du drar på langtur.