Reiseforsikring – forsinket fly og bagasje

Det kan oppstå mange utfordringer når man skal ut å reise. Flyet kan være forsinket og bagasjen kan ende opp med å bli sendt til en annen destinasjon. Derfor gjelder det å sikre seg slik at man får hjelp i vanskelige situasjoner.

Om et fly er forsinket så kan dette medføre at du har rett på kompensasjon i henhold til EU-regler. Da er det lurt å sette seg inn i hvilke rettigheter man har som passasjer.
Forsinkede fly er ikke bare ubehagelig og irriterende, men kan også ødelegge ferieplanene og spolere en weekend på tur. Mange flyforsinkelser er korte, men viss du blir sittende fast i lenger tid så kan du ha rett på kompensasjon. EU har nemlig et eget regelverk som gir deg beskyttelse om du flyr med et flyselskap basert i et EU-land eller som flyr fra en lufthavn i EU-området. Her dreier det seg blant annet om at man har rett på assistanse om flyet blir forsinket i lang tid. I andre deler av verden er regelverket gjerne mer mangelfullt. Derfor bør man sjekke vilkårene til flyselskapet før man kjøper en flybillett.
original_Getting_United_to_Pay_EU_Compensation_for_a_Flight_Delay

Krav for å bli omfattet av regelverket

Kravene varierer ut i fra lengde på flyvningen. Om man skal fly 1500 kilometer så må flyet være to timer forsinket for at man skal oppnå disse rettighetene. Ved flyvninger fra 1500 til 3499 km så er det krav om tre timers forsinkelse. I slike tilfeller har man rett til mye hjelp fra flyselskapet. Dette inkluderer blant annet to gratis telefonsamtaler, faks eller epost. Gratis måltider i henhold til forsinkelsen og dekket overnatting om dette er nødvendig. Om flyet ikke er kansellert, men forsinket i mer enn fem timer så kan du kreve å få kostnaden refundert.

Rettskraftig dom om kompensasjon

Denne retten til kompensasjon ble oppretthold av «European Court of Justice» den 23. oktober 2012, som følge av et søksmål fra et flyselskap. Den første saken der dommen fikk implikasjoner var en rettslig kjennelse fra 2009. I den lokale retten i Stoke-on-Trent ble nemlig reiseselskapet Thomas Cook dømt til å utbetale kompensasjon til passasjerer som hadde opplevd en flyforsinkelse på 22 timer.

Visste du at?

Du kan som hovedregel bare kreve kompensasjon når forsinkelse er flyselskapet sitt ansvar. Spesielle omstendigheter kan gjøre at man ikke får gjennomslag for kravet. Dette kan være forsinkelse grunnet sikkerhetsrisiko, ustabil politisk situasjon og værforhold som gjør det farlig å fly. Streik er også et unntak fra reglene om kompensasjon. Det kan være en god ide å utfordre flyselskapet om du ikke er enig i at forsinkelsen skyldes spesielle omstendigheter. Et eksempel kan være situasjoner der man blir fortalt at værforholdene er for dårlig, samtidig som andre flyselskap ikke kansellerer sine flyvninger.

Tilknyttede flyvninger?

Det er viktig å være klar over reglene for hvordan forsinkelsen defineres for tilknyttede flyvninger. Om du er forsinket til neste avgang ved en mellomlanding så er det totaltiden som gjelder. Det vil si at om det første flyet er to timer forsinket og du mister det neste flyet, så er det ankomstidspunkt til hoveddestinasjonen som er av betydning. Om du da kommer fire timer for sent frem, så er det dette som gjelder og ikke de opprinnelige to timene.

Det er viktig å ta vare på all dokumentasjon som kan vise at du har rett på kompensasjon. Dette inkluderer bevis på at du var med på flyet, som kvitteringer, epost og boardingkort. Om du booker to uavhengige flyvninger så kan du ikke kreve kompensasjon for den totale forsinkelsen. Dette gjelder bare om man bestiller hele turen gjennom samme leverandør.

Kompensasjon er fastsatt på forhånd

Det er ikke nødvendigvis billettprisen som refunderes. Kompensasjonssummen er fastsatt i lokal valuta og avhenger av lengden på flyvningen og forsinkelsen. Noen flyselskaper vil tilby vouchers som kompensasjon, men dette er ikke noe du trenger å akseptere. I henhold til EU-reglene har man alltid rett på utbetaling i kontanter. Summen er for en person og man vil dermed få mer om man er en hel familie.

Slik krever du inn kompensasjon

Det første man må gjøre er å samle sammen alle beviser på at man var tilstede på flyet. Dette kan eksempelvis være kvitteringer, epost, bestillingsbekreftelse og boardingkort. Så lenge du kjenner til flynummeret så bør det være enkelt å finne deg på passasjerlisten.
Deretter må man skrive brev til flyselskapet der man henviser til «EC Regulation 261/2004». Brevet bør inneholde informasjon om forsinkelsen og kravet. Om flyselskapet har gått konkurs må du registrere deg som kreditor, noe som kan gjøre det svært vanskelig å få tilbake penger. Ved avslag kan man rådføre seg med de sivile luftsfartsmyndighetene i det aktuelle landet. De er i mange tilfeller villige til å gi en profesjonell vurdering av saken.

Flyforsikring

En vanlig reiseforsikring dekker ikke nødvendigvis kostnaden til flybillettene om et flyselskap går konkurs. Dette kan man derimot sikre seg mot ved å kjøpe en spesialforsikring for flyreiser.

En rekke flyselskaper har gått konkurs gjennom årene. Dette har ført til at mange reisende har sittet igjen uten transport selv om de har betalt for flybilletter. I noen tilfeller inkluderer reiseforsikringen dekning i slike tilfeller, men på langt nær alltid. Derfor er det verdt å se nærmere på vilkårene og finne ut om man trenger en separat flyforsikring.

Trenger man flyforsikring

Det er ikke slik at man trenger flyforsikring i alle tilfeller. Noen reisebyråer har nemlig egne forsikringsordninger som dekker deg om noe skulle gå galt.

Om man har bestilt billettene med kredittkort er man også automatisk dekket. Ifølge norsk lov er det da finansinstitusjonen som må ta ansvaret om flyselskapet går under. Det er viktig å huske på at de samme reglene ikke gjelder ved bruk av debitkort. Derfor er det alltid lurt å kjøpe reisen med kredittkort.

Slik fungerer flyforsikring

Denne spesialforsikring gir deg sikkerhet om flyselskapet går konkurs. Du vil da få utbetalt en fastsatt sum for hver person i reisefølget. Dette er penger som skal gå til å dekke kostnaden ved alternativ reisemåte. Om konkursen skjer før avreise så dekkes alle utgifter som man har hatt ved kjøp av flybillettene.

Spesielle regler for bagasje

Om bagasjen blir forsinket så kan du ha krav på erstatning fra flyselskapet. Det er begrenset hvor mye man kan få ved bare noen timers forsinkelse. Det må da være snakk om kostnader ved at man ikke har tilgang på bagasjen. Man har selv ansvar til å begrense det finansielle tapet til et minimum. I slike tilfeller må man sende inn et krav til flyselskapet innen 21 dager etter flyvningen.