Reiseforsikring for backpackere

Reiseforsikring gir trygghet for backpackere som skal reise ut på sitt livs største eventyr.

Spesialforsikring for backpackere kan gi dekning i lengre tidsperioder. Det er vanlig med avtaler som gir mulighet til reise i alt fra 2 til 18 måneder. Disse polisene er skreddersydde for å passe til reisende som søker spenning i utlandet.

Når man skal kjøpe en reiseforsikring vil man som regel få spørsmål om det gjelder helårlig forsikring, enkeltreiser eller backpacking. Da er det viktig at man velger forsikring som backpacker. En helårlig polise vil dekke kortere turer gjennom hele året, men ikke en langtur. Derfor er det avgjørende å forsikre seg om at man har investert i den riktige polisen.

Er alle reiseforsikringer for backpackere like?

Det er stor variasjon i tilbudet som er tilgjengelig for backpackere som leter etter reiseforsikring. Derfor er det lurt å sette seg inn i vilkårene som gjelder for en spesifik avtale.

I 2014 gjorde nettstedet Gocompare.com en undersøkelse der de analyserte 202 forskjellige poliser. De fant blant annet følgende resultater:

– Maksimal alder varierte mellom 34 og 99 år.
– Akseptert turlengde varierrte fra 31 dager til 2 år.
– Frivillig arbeid i utlandet var ikke alltid omfattet av polisene.

Hva dekkes av en reiseforsikring for backpackere?

Først og fremst vil forsikringen normalt sett dekke de situasjonene som en vanlig reiseforsikring bidrar til å løse. Dette kan eksempelvis være tap av bagasje, sykdom, ulykker, medisinsk behandling og hjemreise i nødstilfeller. I tillegg bør avtalen dekke aktiviteter som ofte er del av opplevelsen man har som backpacker. Da kan det være lurt å få med noen former for ekstremsport som del av polisen.

Det er lurt å se nøye på de ulike alternativene. Man kan begrense forsikringen alt etter hvor man har tenkt å reise. I tillegg kan man oppnå fordeler om man reiser som par eller i grupper på flere personer.

Kjøp forsikring tidlig

Det er alltid smart å kjøpe forsikringen så tidlig som mulig. Da dekker den deg også i tilfelle du må avlyse reisen på grunn av uforutsette grunner. Om man skulle glemme å kjøpe en polise før avreise, så finnes det flere forsikringsselskaper som tilbyr reiseforsikring i etterkant av avreisedatoen.

Viktig å huske på

Det er viktig å være oppmerksom på noen grunnleggende forhold når man skal bestille reiseforsikring for backpackere. Dette er blant annet:

Aldersgrenser – Mange forsikringsselskaper opererer med minimumsalder for de reisende. Dette er gjerne det samme som myndighetsladeren, nemlig 18 år. I noen tilfeller har man også maksgrenser på hvor gammel man kan være for å benytte seg av en polise. Dette varierer helt fra 35 til over 90 år i noen tilfeller.

Likevel er det verdt å merke seg at noen avtaler for eldre kan ha spesielle klausuler som begrenser forsikringsselskapets ansvar. Dette kan noen ganger gjelde spesifike aktiviteter som vintersport.

Turens lengde – Dette kan varierer mellom 31 dager og rundt 2 år. Her er de store forskjeller mellom leverandørene, og det gjelder derfor å sammenligne så mange tilbud som mulig.

Dekning av hjemreise – En undersøkelse viser at bare halvparten av leverandørene tillater korte avbrudd til hjemreise i turperioden. Dette gjelder gjerne dødsfall i nær familie, bryllup eller julefeiring. Om dette ikke er del av vilkårene i avtalen så kan man risikere at hele polisen blir ugyldig etterpå.

Bagasje og verdisaker – Det er store variasjoner når det gjelder makssummer for utbetaling ved tap av eiendeler. Det er alltid lagt begrensinger på forsikringsselskapet sitt ansvar i den konkrete forsikringsavtalen. Derfor er det lurt å unngå å reise med for mye verdisaker om det ikke er nødvendig. Kjøp gjerne en reiseforsikring som har høye maksgrenser for kompensasjon i slike situasjoner.

Krigssoner og politisk ustabile områder – Det kan være at man ikke dekkes av forsikringen om man reiser til et område med krig eller intern uro. Derfor bør man alltid undersøke at polisen omfatter de stedene man har tenkt å dra til. Som en grunnregel dekkes ikke områder som står på frarådningslisten til Utenriksdepartementet.

Gode tips til backpackere

Det er viktig å finne den optimale forsikringspolisen for din tur. Forhør deg derfor med flere leverandører og sammenlign de forskjellige tilbudene. Pass alltid på at området du skal reise til er omfattet av forsikringsavtalen. Det samme gjelder de aktivitetene du ønsker å drive med når du er på reise.

Det tryggeste er alltid å lese nøye gjennom vilkårene som ligger til grunn for polisen. Disse variererer veldig mellom de ulike forsikringsselskapene, og man kan derfor ha mye å tape på å ikke ha kunnskap om innholdet i avtalen.

Det er viktig å alltid kjøpe tilleggsforsikringer om forskjellige aktiviteter ikke omfattes av en ordinær reiseforsikring for backpackere. Uavhengig av om du skal arbeide som frivillig eller hoppe i fallskjerm, så er det liten tvil om at det er viktig å være på den sikre siden om ulykken er ute.

Når du har funnet den riktige polisen så er det bare å glede seg til turen. Backpacking er for mange det store eventyret i løpet av et liv. En tid der man utvikler seg selv som menneske i møte med nye mennesker og kulturer. Da er det godt å vite at man har sikret seg i situasjoner der man trenger hjelp med å løse utfordringer på reise.