Reise- og avbestillingsforsikring

Det kan være svært fordelaktig å ha med avbestillingsdekning i reiseforsikringen. Da vet man at man er sikret om turen plutselig må avlyses.

En refusjon vil kanskje ikke veie opp for tapet av feriens gleder. I det minste slipper man å tape penger på en tur som ikke blir noe av.

Mange krav

Undersøkelser viser at 250 000 briter krever penger for kansellering av turer hvert år. I Norge er situasjonen tilsvarende med et stadig økende antall krav. Mange reisende går dessverre glipp av muligheten til å få refundert pengene. Dette skyldes at de venter med å kjøpe reiseforsikring til siste øyeblikk, og derfor ikke kan bevise at uventede situasjoner gjorde at ferien måtte avlyses. De fleste tenker på ulykker og sykdom når de oppgir hvorfor de kjøper reiseforsikring. Det er ikke like vanlig å reflektere over hvilke situasjoner som kan oppstå før selve turen. Den gode nyheten er at om du kjøper forsikring for en enkelt tur så starter dekningen fra kjøpstidspunktet. Det betyr at man har sikkerhet lenge før avreisedatoen. Derfor anbefaler mange eksperter å kjøpe forsikringen så tidlig som mulig. Da slipper du å bekymre deg for regningen om du ikke kan reise.

Mulige grunner til avlysning av reisen:
– Du eller et familiemedlem blir syk.
– Man blir innkalt som dommer i retten.
– En sorgprosess og behov for å delta i en begravelse.
– En naturkatastrofe.
– Du blir involvert i en ulykke.

Vanligvis vil forsikringsselskapet forvente å se dokumentasjon på ditt krav. I slike tilfeller er det ofte snakk om en pasientjournal eller et offisielt brev. Krav kan refuseres om man er påvirket av alkohol eller narkotika på hendelsestidspunktet.
I mange tilfeller er avbestilling en sentralt del av reiseforsikringen. Polisen kan gi deg rettighet til refusjon av store beløp. Dette gir reisende muligheten til å kreve tilbake summer helt opp til maksbeløpet ved avlyst tur. Hvor mye dette blir avhenger også av hvilken egenandel som ligger til grunn.

Forsikring i god tid

Det er viktig å huske på at man ikke kan ta ut en forsikring i etterkant av en hendelse. Om noen i familien blir syk så får man ikke dekket avbestilling om reiseforsikringen ble tegnet etter at sykdommen inntraff. På samme måte kan man ikke tegne en forsikring etter å ha hørt om problemer som vil oppstå i forbindelse med en ferietur. Dette kan eksempelvis være om man hører om en streik hos et flyselskap eller en kommende naturkatastrofe. Forsikringsselskapet vil ofte undersøke saken nærmere i slike tilfeller for å fastslå om du hadde kunnskap om slike problemer.

Det er liten tvil om at det alltid er svært lurt å ta ut reiseforsikringen på et tidlig tidspunkt. Dette gir deg trygghet når du skal bestille turer langt frem i tid. Da vet man at man får hjelp til å dekke kostnadene om noe uventet skjer.