Hvordan unngå avslag på ditt krav

Det kan være mange årsaker til at et forsikringsselskap sier nei til å dekke et krav gjennom reiseforsikringen. Derfor gir vi deg en kort innføring i hvorfor selskapene avslår krav innenfor viktige områder som tyveri, eksisterende sykdom, alkohol og farlige sporter.
Om man er så uheldig at man må rette et krav mot et forsikringsselskap etter ferien, så er det veldig frustrerende å få avslag. Dette er noen av de vanligste årsakene til at forsikringsselskaper sier nei:

stampel-avslas

Kunden har ikke informert om eksisterende sykdom

En av hovedgrunnene til at mange tegner en reiseforsikring er å unngå uforutsette medisinske utgifter på ferie. Uten god dekning kan man risikere å sitte igjen med store regninger etter utenlandsoppholdet.

På samme måte kan det få store konsekvenser om man ikke har informert om eksisterende sykdommer på forhånd. I slike tilfeller kan forsikringsselskapene nekta å betale for medisinsk behandling. Derfor er det veldig viktig at man svarer ærlig på alle spørsmålene på søknadsskjemaet. Om du vet om andre sykdommer du har så bør dette legges til som ytterligere informasjon. De som prøver å holde tilbake informasjon vil oppleve at de ikke får dekket krav for behandling av denne sykdommen. Det er sannsynlig at forsikringsselskapet forventer at du har tatt alt av nødvendige vaksiner før en tur. Et annet eksempel er å ta malaria-tabletter i aktuelle områder. De som ikke forholder seg til slike anbefalinger kan få problemer med å få dekket krav i ettertid.

Forsikringsselskapene har strenge retningslinjer for hvordan man kan kreve dekning av medisinske utgifter. Det er vanlig at man må sende inn kvitteringer, og enkelte aktører krever at man ringer inn umiddelbart. Det er alltid lurt å følge disse reglene i så stor grad som mulig. I nødsituasjoner vil imidlertid forsikringsselskapene ha større forståelse for at rask behandling blir prioritert.

Tyveri og tap av personlige eiendeler

De fleste poliser tilbyr en form for forsikring av personlige eiendeler når man er på tur. Faren for svindel har imidlertid ført til at selskapene krever dokumentasjon på at man eier tapte eiendeler.

Mobiltelefoner

Det er naturlig å forvente at en kunde har tilstrekkelig dokumentasjon på at vedkommende eier en dyr gjenstand. Dette gjelder spesielt i tilfeller der det er snakk om en relativt ny eiendel. I tilfeller der man ikke har kvittering vil ofte forsikringsselskapet akseptere andre typer dokumentasjon. Dette kan være brukermanualer eller fotografiske beviser. Vilkårene for dette bør være tydelig spesifisert i forsikringsavtalen. Det er alltid lurt å tenke nøye gjennom om man virkelig trenger å ta med seg verdifulle gjenstander på tur.

Man kan bli nektet utbetaling om man ikke rapporterer tyveri til politiet, og varsler forsikringsselskapet innenfor et visst tidsrom etter hendelsen. I noen tilfeller kan det foreligge et krav om at man må rapportere tyveriet innen 24 timer etter at man har oppdaget det. Det er derfor en svært dårlig ide å vente med slikt til man kommer hjem.

Et annet krav er at man skal ta vare på egne eiendeler på en god måte. Det forventes at man utviser samme grad av forsiktighet som man vanligvis gjør hjemme. Dette betyr at man ikke bør legge fra seg lommeboken på et tilfeldig restaurantbord uten tilsyn. I slike situasjoner kan forsikringsselskapet hevde at kunden er ansvarlig for tap av en eiendel.

Unntak på grunn av alkohol

De fleste forsikringsavtaler inneholder klausuler om alkoholbruk. Disse blir sjelden benyttet i praksis med mindre det er tydelig sammenheng mellom alkoholinntaket og utgangspunktet for kravet.

Det er stor forskjell på å vri ankelen etter noen øl, og en situasjon der man er svært påvirket og hopper fra et stup. De fleste aktørene forventer at turister drikker når de er på ferie. Det er bare når dømmekraften fremstår som sterkt svekket at man avviser krav om utbetaling.

Sport med høy risiko

De ulike forsikringspolisene vil i varierende grad omfatte sportsaktiviteter. Derfor er det viktig at du kjøper en reiseforsikring som dekker det du skal gjøre på turen.

Mange poliser vil inneholde en liste over aktiviteter som dekkes av den ordinære reiseforsikringen. Denne listen er vanligvis ganske lang og omfatter svært mange sportsaktiviteter. Mange vil tilby vanlig dekning av ulykker som følge av paraseiling og dykking med en autorisert instruktør.

En del forsikringer dekker derimot ikke kjøring med firhjuling og andre aktiviteter med tilsvarende høy risiko. For å få forsikring i slike tilfeller må man anten betale en ekstra avgift eller skifte forsikringstype.

Reising i strid med offisielle reiseråd

De fleste forsikringssselskaper vil ikke utbetale krav om man har reist i områder som frarådes av utenriksdepartementet eller Verdens Helseorganisasjon (WHO). Dette er ofte steder der det er krig eller direkte farlig å oppholde seg. Da tar man selv risikoen ved å ikke følge de offisielle rådene.

Motorsykkel og moped

Noen poliser dekker ikke krav som er resultat av ulykker ved kjøring av store motorsykler. Undersøk derfor din egen forsikringsavtale for å være sikker på at du har dekning. Det kan være at forsikringen bare gjelder når det er snakk om et mindre kjøretøy.

Viktig å huske på…

Det er lurt å huske på at majoriteten av alle krav blir utbetalt. Om et forsikringsselskap nekter å dekke et krav så skyldes dette ofte legitime innvendinger. Dette kan være at kunden ikke har rapportert om eksisterende sykdommer eller opptrådt uansvarlig. I andre tilfeller kan det dreie seg om direkte forsøk på svindel.

Om du mener at du har et korrekt krav som blir avslått, så kan du klage på vedtaket. Man bør alltid lese nøye gjennom avtalen for å være sikker på at man har valgt riktig polise. Da er sjansen større for at man får positiv respons om man må sende inn et krav.