Helårlig reiseforsikring

De som reiser på flere turer i året kan spare mye på å velge helårlig reiseforsikring. Her kan du finne ut om en helårlig polise passer til dine behov.

Uavhengig av om du skal på ferie eller på jobbreise så er det anbefalt å være dekket av en reiseforsikring. Dette gir deg trygghet om noe galt skulle skje når du er på tur. Reiser man ofte så er det ofte svært gunstig å velge et helårlig alternativ. Denne typen forsikringspolise gjelder et ubegrenset antall reiser hvert år. Dette skiller seg vesentlig ut fra forsikring for enkelturer, som bare gjelder for en reise.

Forsikring for enkelreiser vs helårlig reiseforsikring

Prisen på en helårlig polise er selvfølgelig høyere enn for en som bare dekker en tur. Likevel kan det være mye penger å spare på å velge en slik ordning. Det finnes en rekke muligheter som reiseforsikring for familier, par eller individer. I tillegg finnes det mange forskjellige alternativer når det kommer til kvalitet. Her finner man forsikringer som dekker helsebehandling og andre som dekker et større spekter av situasjoner.

Det er alltid lurt å undersøke hvor høy egenandel som er lagt inn i forsikringspolisen. Dette kan ha mye å si for eventuelle fremtidige kostnader. Reiseforsikring med høy kvalitet er ofte dyrere, men har samtidig lavere egenandel og dekker flere typer forhold. I tillegg bør man undersøke hvilke krav som stilles til lengden på hver reise. Dette kan variere mye og ligger ofte et sted mellom 30 og 45 dager. De som skal på langtur bør derfor vurdere en spesialforsikring for dette.

Full dekning på tur

Noen forsikringsselskaper kan ha en øvre aldersgrense for hvilke kunder de aksepterer. Det finnes derfor en rekke leverandører som spesialiserer seg på eldre reisende. Dette gir gode muligheter til å ordne en solid polise.

De som drar regelmessig til utlandet i jobbsammenheng kan i enkelte tilfeller ha behov for en spesialforsikring. Denne dekker dyrt utstyr som man har med seg i forbindelse med arbeidet. Det samme gjelder sportsutstyr. Det er ingen automatikk i at tap av dette dekkes av en standardpolise. Ofte er løsningen å kjøpe en tilleggsforsikring hos den samme leverandøren som du har reiseforsikringen hos.

Hvor mye som dekkes varierer veldig mellom de ulike forsikringsselskapene. Noen tilbyr ubegrenset medisinsk hjelp mens andre har en makssum for utbetalinger i forbindelse med dette. I andre tilfeller før man støtte til akutt tannbehandling, men dette er på langt nær vanlig i bransjen.

Start polisen med en gang

Når man skal bestille reiseforsikring får man spørsmål om startdatoen for denne. Da er det viktig å oppgi samme dato som bestillingsdagen. Da gjelder polisen fra denne dagen og man er dekket om uforutsette situasjoner oppstår. Dette gjelder spesielt avbestilling av turer der man ikke har mulighet til å reise. Om man velger avreisedato for neste tur som startdato for forsikringspolisen så medfører dette at man ikke dekkes før denne dagen. Da blir det vanskelig å dokumentere at uforutsette situasjoner gjør at man ikke har mulighet til å reise. Dette unngår man ved å oppgi bestillingsdatoen som start for forsikringsperioden.