Forsikringsselskap: – Vi taper penger på de eldre

Flere selskaper reserverer seg på ulike måter innen reiseforsikring av eldre. Det bunner i oppfattet risiko, mener merkevaresjefen hos Frende.
– Jo høyere risiko, jo høyere pris. Og med hans alder (Bjarne Deila er 86 år, red. anm) vil jeg regne risikoen som høy, sier merkevaresjef Birgitte Sørheim hos Frende forsikring.

Hun sier selskapet generelt taper penger på å reiseforsikre til eldre. Derfor er det et krav

om at kunder over 70 år må ha andre forsikringer, som på bil, innbo eller bolig i Frende for å få tegne reiseforsikring i selskapet.

– Dette har jeg forstått er vanlig bransjepraksis, sier Sørheim.

Kravet faller imidlertid bort hvis vedkommende kan vise til han ikke har forsikringsbehov ut over reiseforsikring – typisk bor i aldersbolig, og ikke har bil.

Dyrere forsikring

I alle tilfeller pleier reiseforsikringen å ligge høyere i pris for en “god voksen person”, nevner Sørheim. Et priseksempel: En helsår familieforsikring hos Frende koster 2225kr for en kunde som 86år, mens enn yngre må beale 1554 kroner.

Som for unge bilførere

Det er høyere risiko for at personer i denne aldersgruppen blir syke, eller trenger sykehusbehandling på reise. Jeg kan sammenligne med når unge under 24 år vil forsikre bil. Det er standard bransjepraksis å kreve høyere pris på forsikring av bil
for førere i den alderen. Ingen stiller spørsmål ved dette, argumenterer hun. Men, å beint ut nekte eldre reiseforsikring er ifølge Sørheim uvanlig.

Uviss på avslag

Hvorfor 86-årige Deila skal ha fått nei til Frende-forsikringen i sin lokale bank, kan hun ikke svare på. –Jeg kjenner ikke tilfellet, og vet ikke om banken kan ha misforstått, eller om det kan være andre forhold utover forsikringen som er årsaken. Vi er selvsagt ikke ute etter å diskriminere noen, sier hun.

– Betingelsene for utbetaling er de samme på tvers av aldersgruppene, med et unntak. Etter 75 år falles ulykkesdekningen
bort, altså for død eller invaliditet. Eldre kunder får derimot dekket lege, sykehus og eventuell hjemsendelse. Det er helt på linje med hva de yngre får, opplyser Sørheim.