Category Archives: Nyheter

Kjøper reiseforsikring i blinde

Kun tre av ti nordmenn undersøker markedet før de kjøper reiseforsikring, viser en undersøkelse som Forbrukerrådet har utført. Nordmenn er overbevist om at reiseforsikring er nødvendig, og ni av ti svarer at de har kjøpt en.
Mer oppsiktsvekkende er det at bare tre av ti undersøkte markedet før de slo til.

– Vilkår og priser varierer voldsomt, så Forbrukerrådet oppfordrer deg til å sjekke hva slags dekning du egentlig har. Betal for det du trenger, hverken mer eller mindre, oppfordrer Pia Kleppe Marken (bildet) i Forbrukerrådet.

Mange gruer seg for å sammenligne forsikringsvilkår og tror det er en uoverkommelig oppgave.

– Finansportalen.no gjør jobben for deg.

Du taster bare inn dine opplysninger, og får en oversikt over priser og vilkår, sier Marken.

Hun oppfordrer deg til å sjekk hvilke rettigheter du alt har før du kjøper forsikring.

For eksempel sikrer EØS-avtalen deg samme helsehjelp som vertslandet gir egne borgere. Du kan bestille bevis på helfo. no, men får ikke hjemtransport ved hjelp av denne ordningen. Du kan også risikere en høy egenandel.

Hvis du betaler med kredittkortet vil du få rettigheter gjennom finansavtaleloven. Den gjør nemlig banken ansvarlig hvis du ikke får det du har betalt for. Det er også en form for forsikring, selv om det ikke hjelper deg mot tyveri eller uhell.

Stadig mer sykdom på reise

Sykdom eller ulykke i et fremmed land, er noe av det mest traumatiske du kan bli utsatt for på reise. – Du må hareiseforsikring, råder UD.

Nordmenn er på verdenstoppen i reising, og reiser oftere og lengre enn før. Reisevante som mange nordmenn er, er vi generelt flinke til å tilpasse oss kulturen vi møter, ta hensyn og forholdsregler, likevel blir 100.000 nordmenn syke i utlandet i år.

– Hvert år bruker 1 av 8 reiseforsikringen sin, det er den av våre forsikringer som er hyppigst brukt, forteller Heidi Tofterå Slettemoen, som er kommunikasjonsansvarlig i Frende Forsikring.

Mer sykdom

Mange undervurderer hvilken påkjenning en lang reise, varme og ukjente omgivelser er, og samme hvor forsiktig du er, er det ikke alt du kan unngå. De siste 10 årene har antallet sykdomsskader på reise økt med 185 prosent samtidig som forsikringsutbetalingene har økt med 300 prosent, viser tall fra forsikringsbransjen.

– Nordmenn reiser oftere og lengre enn før, det gir flere og dyrere skader, opplyser Slettemoen, som sier at eldre reisende trekker statistikken opp. Også blant eldre øker reiseaktiviteten kraftig, samtidig er eldre reisende mer utsatt for sykdom og komplikasjoner.

Fordelt på 98.000 skader ble de totale erstatningene for sykdom på reise 788 millioner kroner i 2013, en økning på 6 prosent i forhold til 2012, ifølge Finans Norge.

Økonomisk ruin

Er du uheldig på reise, og får behov for sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye.

– Det høyeste kravet vi i Frende har utbetalt så langt i år, var på 1,5 millioner kroner, sier Slettemoen.

I Norge er vi vant til at staten tar storparten av legeregningen, men i utlandet er situasjonen en helt annen, og du må ofte stille betalingsgaranti før du får hjelpen du trenger – det er dyrt.

– Å reise uten forsikring kan bety økonomisk ruin for deg og familien, sier hun.

Reiseråd fra UD

En god reiseforsikring er en tydelig anbefaling også fra Utenriksdepartementet, som har egne offisielle reiseråd på www.landsider.no – Du bør sørge for å tegne en god reiseforsikring – eller sjekke at den du har, er dekkende for din neste reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall, opplyser UD.

Norges beste vilkår gir deg for eksempel ubegrenset dekning for legeutgifter, sykehusopphold og hjemtransport, men også inntil kr 200.000 for familiens tapte reisegods og bagasje. De beste reiseforsikringene gjelder i hele verden inntil 65 dager, men også på fritiden – når du ikke er hjemme, på jobb eller skole.

Ekstra trygghet

Skulle du bli syk, eller utsatt for en ulykke langt hjemmefra, er det godt å vite at du kan ringe en alarmsentral, og overlate det meste til dem. Du får hjelpen du trenger av medisinsk personell som kjenner forholdene lokalt.

– Å oppleve sykdom eller ulykke i et fremmed land, er noe av det mest traumatiske du kan bli utsatt for på reise. Du er langt hjemmefra, uten ditt kjente sikkerhetsnett og ofte kommer språklige utfordringer i tillegg til selve skaden, sier Heidi Slettemoen i Frende Forsikring.

Unge er oftest underforsikret

I en fersk undersøkelse fra DNB utført av Respons Analyse svarer 8 av 10 unge at de trenger både innboforsikring og reiseforsikring.
– Unge er den gruppen som oftest er underforsikret og havner i forsikringsfellen, mener skadeleder i DNB Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.

Uinteressant og komplisert

- FORSIKRING. En brann kan gjøre at unge plutselig står på bar bakke hvis de ikke har forsikringen i orden.

– FORSIKRING. En brann kan gjøre at unge plutselig står på bar bakke hvis de ikke har forsikringen i orden.

– Vår erfaring er at ungdom i dag er underforsikret: Noen tror, feilaktig, at de er dekket gjennom sine foreldre. Noen tenker at det er en dyr investering, og for andre oppleves det rett og slett som uinteressant og komplisert å kjøpe forsikringer.

På bar bakke

– Uten grunnleggende forsikringer kan unge havne i alvorlige økonomiske vansker. Hvis du blir syk eller skadet på ferie kan sykehusopphold og hjemsendelse fort komme opp mot 1 millioner kroner.

På hjemmebane kan en brann, et tyveri eller en vannskade gjøre at unge plutselig står på bar bakke hvis de ikke har forsikringen i orden, advarer Eger Mollestad.

Uføredekning

– Vi anbefaler også unge å tegne en livsforsikring med uføredekning.

Dette er en forsikring som koster litt mer, men antall unge som blir ufør har hatt en eksplosiv økning de senere årene. Hvis du blir ufør som ung har du ikke oppspart pensjonsrettigheter og de aller fleste ender derfor opp som minstepensjonister.

Dette er listen av forsikringer unge selv mener de må ha:

  • Reiseforsikring……………………80%
  • Innboforsikring ………………….77%
  • Bilforsikring *…………………….62%
  • Livs- og pensjonsforsikring ……………..55%
  • Ulykkesforsikring ………………..41%

* For bilforsikring er det kun tatt med de personene det er aktuelt for utover lovpålagt ansvarsforsikring.

Undersøkelsen er landsomfattende i et representativt utvalg i aldersgruppen 18-29 år.

Forsikringsselskap: – Vi taper penger på de eldre

Flere selskaper reserverer seg på ulike måter innen reiseforsikring av eldre. Det bunner i oppfattet risiko, mener merkevaresjefen hos Frende.
– Jo høyere risiko, jo høyere pris. Og med hans alder (Bjarne Deila er 86 år, red. anm) vil jeg regne risikoen som høy, sier merkevaresjef Birgitte Sørheim hos Frende forsikring.

Hun sier selskapet generelt taper penger på å reiseforsikre til eldre. Derfor er det et krav

om at kunder over 70 år må ha andre forsikringer, som på bil, innbo eller bolig i Frende for å få tegne reiseforsikring i selskapet.

– Dette har jeg forstått er vanlig bransjepraksis, sier Sørheim.

Kravet faller imidlertid bort hvis vedkommende kan vise til han ikke har forsikringsbehov ut over reiseforsikring – typisk bor i aldersbolig, og ikke har bil.

Dyrere forsikring

I alle tilfeller pleier reiseforsikringen å ligge høyere i pris for en “god voksen person”, nevner Sørheim. Et priseksempel: En helsår familieforsikring hos Frende koster 2225kr for en kunde som 86år, mens enn yngre må beale 1554 kroner.

Som for unge bilførere

Det er høyere risiko for at personer i denne aldersgruppen blir syke, eller trenger sykehusbehandling på reise. Jeg kan sammenligne med når unge under 24 år vil forsikre bil. Det er standard bransjepraksis å kreve høyere pris på forsikring av bil
for førere i den alderen. Ingen stiller spørsmål ved dette, argumenterer hun. Men, å beint ut nekte eldre reiseforsikring er ifølge Sørheim uvanlig.

Uviss på avslag

Hvorfor 86-årige Deila skal ha fått nei til Frende-forsikringen i sin lokale bank, kan hun ikke svare på. –Jeg kjenner ikke tilfellet, og vet ikke om banken kan ha misforstått, eller om det kan være andre forhold utover forsikringen som er årsaken. Vi er selvsagt ikke ute etter å diskriminere noen, sier hun.

– Betingelsene for utbetaling er de samme på tvers av aldersgruppene, med et unntak. Etter 75 år falles ulykkesdekningen
bort, altså for død eller invaliditet. Eldre kunder får derimot dekket lege, sykehus og eventuell hjemsendelse. Det er helt på linje med hva de yngre får, opplyser Sørheim.