Author Archives: morten

Kjøper reiseforsikring i blinde

Kun tre av ti nordmenn undersøker markedet før de kjøper reiseforsikring, viser en undersøkelse som Forbrukerrådet har utført. Nordmenn er overbevist om at reiseforsikring er nødvendig, og ni av ti svarer at de har kjøpt en.
Mer oppsiktsvekkende er det at bare tre av ti undersøkte markedet før de slo til.

– Vilkår og priser varierer voldsomt, så Forbrukerrådet oppfordrer deg til å sjekke hva slags dekning du egentlig har. Betal for det du trenger, hverken mer eller mindre, oppfordrer Pia Kleppe Marken (bildet) i Forbrukerrådet.

Mange gruer seg for å sammenligne forsikringsvilkår og tror det er en uoverkommelig oppgave.

– Finansportalen.no gjør jobben for deg.

Du taster bare inn dine opplysninger, og får en oversikt over priser og vilkår, sier Marken.

Hun oppfordrer deg til å sjekk hvilke rettigheter du alt har før du kjøper forsikring.

For eksempel sikrer EØS-avtalen deg samme helsehjelp som vertslandet gir egne borgere. Du kan bestille bevis på helfo. no, men får ikke hjemtransport ved hjelp av denne ordningen. Du kan også risikere en høy egenandel.

Hvis du betaler med kredittkortet vil du få rettigheter gjennom finansavtaleloven. Den gjør nemlig banken ansvarlig hvis du ikke får det du har betalt for. Det er også en form for forsikring, selv om det ikke hjelper deg mot tyveri eller uhell.

Stadig mer sykdom på reise

Sykdom eller ulykke i et fremmed land, er noe av det mest traumatiske du kan bli utsatt for på reise. – Du må hareiseforsikring, råder UD.

Nordmenn er på verdenstoppen i reising, og reiser oftere og lengre enn før. Reisevante som mange nordmenn er, er vi generelt flinke til å tilpasse oss kulturen vi møter, ta hensyn og forholdsregler, likevel blir 100.000 nordmenn syke i utlandet i år.

– Hvert år bruker 1 av 8 reiseforsikringen sin, det er den av våre forsikringer som er hyppigst brukt, forteller Heidi Tofterå Slettemoen, som er kommunikasjonsansvarlig i Frende Forsikring.

Mer sykdom

Mange undervurderer hvilken påkjenning en lang reise, varme og ukjente omgivelser er, og samme hvor forsiktig du er, er det ikke alt du kan unngå. De siste 10 årene har antallet sykdomsskader på reise økt med 185 prosent samtidig som forsikringsutbetalingene har økt med 300 prosent, viser tall fra forsikringsbransjen.

– Nordmenn reiser oftere og lengre enn før, det gir flere og dyrere skader, opplyser Slettemoen, som sier at eldre reisende trekker statistikken opp. Også blant eldre øker reiseaktiviteten kraftig, samtidig er eldre reisende mer utsatt for sykdom og komplikasjoner.

Fordelt på 98.000 skader ble de totale erstatningene for sykdom på reise 788 millioner kroner i 2013, en økning på 6 prosent i forhold til 2012, ifølge Finans Norge.

Økonomisk ruin

Er du uheldig på reise, og får behov for sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye.

– Det høyeste kravet vi i Frende har utbetalt så langt i år, var på 1,5 millioner kroner, sier Slettemoen.

I Norge er vi vant til at staten tar storparten av legeregningen, men i utlandet er situasjonen en helt annen, og du må ofte stille betalingsgaranti før du får hjelpen du trenger – det er dyrt.

– Å reise uten forsikring kan bety økonomisk ruin for deg og familien, sier hun.

Reiseråd fra UD

En god reiseforsikring er en tydelig anbefaling også fra Utenriksdepartementet, som har egne offisielle reiseråd på www.landsider.no – Du bør sørge for å tegne en god reiseforsikring – eller sjekke at den du har, er dekkende for din neste reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall, opplyser UD.

Norges beste vilkår gir deg for eksempel ubegrenset dekning for legeutgifter, sykehusopphold og hjemtransport, men også inntil kr 200.000 for familiens tapte reisegods og bagasje. De beste reiseforsikringene gjelder i hele verden inntil 65 dager, men også på fritiden – når du ikke er hjemme, på jobb eller skole.

Ekstra trygghet

Skulle du bli syk, eller utsatt for en ulykke langt hjemmefra, er det godt å vite at du kan ringe en alarmsentral, og overlate det meste til dem. Du får hjelpen du trenger av medisinsk personell som kjenner forholdene lokalt.

– Å oppleve sykdom eller ulykke i et fremmed land, er noe av det mest traumatiske du kan bli utsatt for på reise. Du er langt hjemmefra, uten ditt kjente sikkerhetsnett og ofte kommer språklige utfordringer i tillegg til selve skaden, sier Heidi Slettemoen i Frende Forsikring.

Viktig å ha ei forsikring tilpassa ferien

I løpet av vinterhalvåret oppheld tusenvis av nordmenn seg i sydlegare strøk av Europa, samt i andre godt

…tempererte område av verda, når vi her heime i gamlelandet må klare oss med mindre sol, lågare temperatur, og nedbør av ymse slag. Nokre ferierer i 2-3 veker, somme i 6 til 8 veker, og stadig fleire er borte frå Noreg i både 15 og 20 veker, og meir til.

Dei fleste av desse personane har på førehand kjøpt ei reiseforsikring, for å unngå ein økonomisk ruin, om ei noko uføresett hending skulle inntreffa. Dei fleste forsikringsselskapa tilbyr slik forsikring. Ikkje berre «Standard heilårs reiseforsikring », men også utvida forsikring, tilpassa lengda på ferien til den enkelte reisande.

Men veit dei reisande kva dekning dei har betalt for, om noko utanom «det vanlege» skulle inntreffa på reisa/under opphaldet? Har DU, som reisande, teke deg god tid til å lesa forsikringsvilkåra? Og har du forstått dei? Og har du samanlikna vilkåra mellom ulike fors. selskap?

Sjuk. Her vil eg utfordra forsikringsselskapa på ei konkret «sjukdomshistorie», og bed om svar på kva dekning desse yter til sine kundar, når det gjeld «kompensasjon for tapte feriedagar ».

Ein kunde vert råka av plutseleg sjukdom ved sitt opphald på øya Tenerife. Vedkomande vert innlagt på sjukehus, og behandla der i 5 deg. , for deretter å verta sendt tilbake til sin feriebustad, med ein porsjon tablettar, og reseptar for innkjøp av fleire tablettar. Sjukdomen er framleis svært aktiv i kroppen, og pasienten vert rådd til IKKJE å opphalda seg i sola, og vert instruert i korleis han må forholda seg til inntak av ymse mat og drikke. Ved etterkontroll på sjukehuset 10 deg. Seinare, er legen (og pasienten! ) ikkje tilfreds med situasjonen, og endrar på medisineringa. Pasienten er framleis i dårleg form mot slutten av «ferieopphaldet», men kjem seg heldigvis heim til Noreg med planlagt fly.

Ferieopphaldet skulle vare i 70 døgn, og dertil utvida reiseforsikring var kjøpt i god tid før utreise frå Noreg. Sjukdommen «slo til» på den 47 dagen, og den ferierande/pasienten fekk dermed «tapte» feriedagar dei siste 23 dagane av den tiltenkte ferien.

Vilkår. Under forsikringsvilkåra til det kapittel som dei fleste selskapa kallar reisesykje og heimtransport, er der eit underkapittel som vert kalla «Avbrutt reise – tapte feriedagar». Her står det å lesa kor stor kompensasjon som vert utbetalt på grunn av tapte feriedagar, i høve til førehands betalt ferie.

Spørsmål: Kor mange dagar får denne kunden kompensert av sin tapte ferie?

Då eg veit at dei ulike forsikringsselskapa opererer med noko ulik praksis for denne konkrete «sjukdomshistoria», og også at mange langtidsferierande som eg har snakka med om temaet, har hatt ei anna oppfatning enn det som står i «Forsikringsvilkåra», vil svaret kunne vera opplysande for mange andre.

 

Dette må du huske før ferieturen – reiseforsikringa er viktigst

Audun Bjørnbet ved VIA Tours Orkanger gir gode tips til ferien. Hans viktigste tips er, ikke reis uten reiseforsikring!

Før man reiser må man sjekke om passet er gyldig. På politiets nettsider står det at det er kun pass som er gyldig som reise- og iddokument utstedt av norske myndigheter og som bekreftelse på norsk statsborgerskap.

– Det er forskjellige regler ut i fra hvor man reiser, noen destinasjoner krever kun at passet er gyldig idet man reiser, mens andre krever at det er gyldig mye lenger. Greit å sjekke opp, sier Bjørnbet.

Reiseforsikring – Reiseforsikring og forsikringsbevis er minst like viktig som pass. Reiseforsikringen dekker personlig reisegods, om bagasjen er forsinka, om du skulle bli syk på reisen så får du den hjelpen du trenger. Man får hjelp mye enklere om man har reiseforsikring. Ikke reis uten reiseforsikring, sier Bjørnbet.

Har du helsekort så er det kun i et fåtall land du vil få hjelp, og med det har man kun retten til å bli behandlet som en lokal. Man stiller sterkest med reiseforsikring.

Sjekk billetten Det er mange tilfeller hvor folk bestiller billetten selv over nettet og ikke har vært nøye nok med bestillingen. Det er alltid lurt å sjekke flere ganger.

– Det er fort gjort å ha tatt feil av datoen. Vi har hatt tilfeller hvor folk tror de har bestilt sydentur til den 23.juli, men så sjekker de billetten på avreisedag så står det 23.desember. Den fjella vil du ikke gå i, sier Bjørnbet.

Generelle tips – Det er lurt å ha med seg flere kort på tur og helst fra flere leverandører, for eksempel ett visakort og ett mastercard. Her bør man forhøre seg med banken om hva de anbefaler, sier Bjørnbet.

Ha det klart hvilken tidssone man er i uansett hvor langt man reiser. Det er kjedelig å komme for sent til flyet fordi man ikke følger riktig tidssone. Man har selv ansvar for å komme seg gjennom sikkerhetskontrollen før flyet går så vær ut i god tid.

Ta skikken dit du kommer Det er viktig å vise respekt for den kulturen og det landet man befinner seg i.

– Det er en grei regel at når man ikke er på stranda så kler man på seg. Man går ikke på restaurant eller på bussen kun iført bikini. Da må man i hvert fall ikke bli sjokkert om noen ber om at du kler på deg. Nordmenn er nok ingen verstinger på dette, men greit å tenke over, sier Bjørnbet.

Unge er oftest underforsikret

I en fersk undersøkelse fra DNB utført av Respons Analyse svarer 8 av 10 unge at de trenger både innboforsikring og reiseforsikring.
– Unge er den gruppen som oftest er underforsikret og havner i forsikringsfellen, mener skadeleder i DNB Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.

Uinteressant og komplisert

- FORSIKRING. En brann kan gjøre at unge plutselig står på bar bakke hvis de ikke har forsikringen i orden.

– FORSIKRING. En brann kan gjøre at unge plutselig står på bar bakke hvis de ikke har forsikringen i orden.

– Vår erfaring er at ungdom i dag er underforsikret: Noen tror, feilaktig, at de er dekket gjennom sine foreldre. Noen tenker at det er en dyr investering, og for andre oppleves det rett og slett som uinteressant og komplisert å kjøpe forsikringer.

På bar bakke

– Uten grunnleggende forsikringer kan unge havne i alvorlige økonomiske vansker. Hvis du blir syk eller skadet på ferie kan sykehusopphold og hjemsendelse fort komme opp mot 1 millioner kroner.

På hjemmebane kan en brann, et tyveri eller en vannskade gjøre at unge plutselig står på bar bakke hvis de ikke har forsikringen i orden, advarer Eger Mollestad.

Uføredekning

– Vi anbefaler også unge å tegne en livsforsikring med uføredekning.

Dette er en forsikring som koster litt mer, men antall unge som blir ufør har hatt en eksplosiv økning de senere årene. Hvis du blir ufør som ung har du ikke oppspart pensjonsrettigheter og de aller fleste ender derfor opp som minstepensjonister.

Dette er listen av forsikringer unge selv mener de må ha:

  • Reiseforsikring……………………80%
  • Innboforsikring ………………….77%
  • Bilforsikring *…………………….62%
  • Livs- og pensjonsforsikring ……………..55%
  • Ulykkesforsikring ………………..41%

* For bilforsikring er det kun tatt med de personene det er aktuelt for utover lovpålagt ansvarsforsikring.

Undersøkelsen er landsomfattende i et representativt utvalg i aldersgruppen 18-29 år.

Ta med to kredittkort på reisen

I disse ferietider mottar bankene ofte henvendelser fra kunder som lurer på alt fra hvilken valuta de skal betale i, til hvor mye kontanter man bør ha med seg på tur.
Nordmenn som betaler med kort i utlandet får ofte spørsmål om de vil betale i lokal valuta eller i norske kroner.

– Hvis du velger å betale i norske kroner får du vekslingskursen til butikken eller restauranten, og det er lite gunstig, sier Mareno Vevang som er banksjef ved DNB Sunnhordland/Hardanger.

Banksjefen sier det normalt vil være langt rimeligere å la kortselskapet foreta valutaberegningen.

– Betal derfor alltid i lokal valuta dersom man blir spurt om dette, sier han.

Risikabelt med kontanter

Kundene lurer også på hvor mye kontanter de bør ha med seg.

– Generelt så anbefaler vi å begrense kontantbruken, og i stedet betale med kort, sier Vevang.

Han forklarer at det er langt mer risikabelt å gå rundt med mye kontanter i lommeboka.

– Dessuten kan man jo risikere å sitte igjen med et større beløp i utenlandsk valuta like før hjemreise, noe som ofte fører til litt unødvendig shopping i taxfreeen, sier banksjefen med et smil.

Banken anbefaler også kundene å ta med seg et ekstra bankkort, gjerne et kredittkort.

– Det er alltid lurt å ta med seg minst to kort på ferie, i tilfelle du mister eller blir frastjålet det ene, sier Vevang.

Praktisk med kredittkort

Skal du bo på hotell eller leie bil er det mest fordelaktig å bruke kredittkortet. Både hoteller og leiebilselskaper foretar en reservasjon av bestillingen før selve betalingen finner sted. Da kan det være praktisk å bruke kredittkortet slik at reservasjonsbeløpet ikke opptar dine egne disponible midler.

– Hvis reservasjonsbeløpet er på bankkortet man bruker til vanlig, kan vedkommende risikere at det blir litt mindre penger til shopping, sier banksjefen.

– Hvor lang er leveringstiden dersom noen ønsker å gå til anskaffelse av et kredittkort før avreise?

– En liten uke med normal postgang, men nå på sommeren må man kanskje beregne litt lenger tid, svarer Vevang.

Vel anvendte penger

Han kan opplyse at det alltid kommer henvendelser fra folk som er ute i siste liten, ikke minst når det gjelder reiseforsikring.

– Dersom man skulle være uheldig å komme ut for et eller annet, vil man fort skjønne at de få kronene man betaler for reiseforsikring er vel anvendte penger, sier han.

Mareno Vevang ønsker først og fremst at folk skal kose seg i ferien, og sier banken prøver etter beste evne å behandle alle henvendelsene fra kundene.

– Bare husk og betal i lokal valuta, ta med et ekstra bankkort, og sørg for å ha reiseforsikringen i orden, gjentar han.

Les mer om kredittkort på vår side: Kredittkort.nu

Forsikringsselskap: – Vi taper penger på de eldre

Flere selskaper reserverer seg på ulike måter innen reiseforsikring av eldre. Det bunner i oppfattet risiko, mener merkevaresjefen hos Frende.
– Jo høyere risiko, jo høyere pris. Og med hans alder (Bjarne Deila er 86 år, red. anm) vil jeg regne risikoen som høy, sier merkevaresjef Birgitte Sørheim hos Frende forsikring.

Hun sier selskapet generelt taper penger på å reiseforsikre til eldre. Derfor er det et krav

om at kunder over 70 år må ha andre forsikringer, som på bil, innbo eller bolig i Frende for å få tegne reiseforsikring i selskapet.

– Dette har jeg forstått er vanlig bransjepraksis, sier Sørheim.

Kravet faller imidlertid bort hvis vedkommende kan vise til han ikke har forsikringsbehov ut over reiseforsikring – typisk bor i aldersbolig, og ikke har bil.

Dyrere forsikring

I alle tilfeller pleier reiseforsikringen å ligge høyere i pris for en “god voksen person”, nevner Sørheim. Et priseksempel: En helsår familieforsikring hos Frende koster 2225kr for en kunde som 86år, mens enn yngre må beale 1554 kroner.

Som for unge bilførere

Det er høyere risiko for at personer i denne aldersgruppen blir syke, eller trenger sykehusbehandling på reise. Jeg kan sammenligne med når unge under 24 år vil forsikre bil. Det er standard bransjepraksis å kreve høyere pris på forsikring av bil
for førere i den alderen. Ingen stiller spørsmål ved dette, argumenterer hun. Men, å beint ut nekte eldre reiseforsikring er ifølge Sørheim uvanlig.

Uviss på avslag

Hvorfor 86-årige Deila skal ha fått nei til Frende-forsikringen i sin lokale bank, kan hun ikke svare på. –Jeg kjenner ikke tilfellet, og vet ikke om banken kan ha misforstått, eller om det kan være andre forhold utover forsikringen som er årsaken. Vi er selvsagt ikke ute etter å diskriminere noen, sier hun.

– Betingelsene for utbetaling er de samme på tvers av aldersgruppene, med et unntak. Etter 75 år falles ulykkesdekningen
bort, altså for død eller invaliditet. Eldre kunder får derimot dekket lege, sykehus og eventuell hjemsendelse. Det er helt på linje med hva de yngre får, opplyser Sørheim.

God reiseforsikring er viktigere enn noen gang

En god leveregel er at du forsikrer de store katastrofene som betyr økonomisk ruin, mens du ikke betaler i dyre dommer for å forsikre småskader du har råd til å tape. Dette gjelder også for reiseforsikring.

Den store katastrofen når du reiser er at du blir syk eller skadet og får store utgifter til behandling og hjemtransport. I slike tilfeller er det helt nødvendig å ha en reiseforsikring å støtte seg på. Derfor er det viktig at du er sikker på at reiseforsikringen din har god dekning i slike tilfeller, og at den gjelder for deg og dine på den aktuelle reisen. Konsentrer deg om dette, og glem ekstraforsikringer som bare dekker småtterier for alle mulige og umulige eventualiteter.

Europeisk helsetrygdkort

Europeisk helsekortSom EØS-borger har du rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere. Skal du reise til et EU/EØS-land bør du kontakte Helfo før du reiser for å få ditt europeiske helsetrygdkort. Men selv om du med dette i stor grad vil få dekket helsehjelp, gir kortet ikke rett til for eksempel hjemtransport. Det er derfor nødvendig med reiseforsikring også på reiser i EU/EØS-land.

Hvilken forsikring skal du velge?

Reiseforsikringene kommer i mange varianter, og du kan sammenligne tilbud fra ulike leverandører på Finansportalen.no. Om du velger en helårs reiseforsikring eller kun enkeltreisen må du avgjøre ut fra ditt behov. De fleste velger helårs, og forsikringsagentene argumenterer ofte med at du da er dekket også på småreiser. Men husk katastrofeargumentet: Er det sannsynlig at du får behov for forsikringsdekning på en reise på hytta?

Reiseforsikring i kredittkort

I de fleste kredittkort tilbys reiseforsikring. Forutsetningen er at mer enn halve reisen er betalt med kredittkortet. Dette er greit i forhold til større reiser som du betaler under ett. På bilferien kan det imidlertid være litt stress å dokumentere at tilstrekkelig mengder drivstoff er betalt med kortet. Satser du på reiseforsikringen i kredittkortet er det viktig at du er bevisst i forhold til hvordan reisen betales, og at du sjekker at dekningen er god på de sentrale punktene som for eksempel hjemtransport. Vilkårene kan du sammenligne med de du finner på Finansportalen.no.

Ikke forsikre dobbelt.

Det er ikke noe poeng å være dobbeltforsikret. Dette gjelder for eksempel i forhold til avbestillingsforsikring. De fleste reiseforsikringer dekker tilfeller hvor du må avbestille pga. sykdom, og da er det ikke nødvendig å kjøpe en egen avbestillingsforsikring når du booker reisen. Sjekk også om du har reiseforsikring gjennom fagforeningsmedlemskap eller andre steder – da trenger du ikke en ekstra.

Sjekk vilkår

Du må alltid sjekke de sentrale vilkårene i forsikringen. Vær særlig nøye med hvilke områder i verden forsikringen dekker, slik at du ikke kjøper en forsikring som ikke gjelder dit du skal. Vær også nøye med reiselengden. De fleste reiseforsikringer har en grense for hvor lenge reisen kan vare, så vær på vakt om du skal være lenge borte.

Når uhellet er ute

Husk å ta med kontaktinformasjonen til forsikringsselskapet, slik at du kan få hjelp om behovet oppstår. Skulle det oppstå en forsikringsskade er det viktig at du dokumenterer utgiene, samt avklarer med selskapet hva du får dekket. Blir dere uenige om oppgjøret i ettertid, kan du klage selskapet inn til Finansklagenemnda.

Forbrukerrådet i Nordland gir deg hver uke tips og råd før du handler og informasjon om dine forbrukerrettigheter.

Blir du syk eller skadet og får store utgifter til behandling og hjemtransport er det helt nødvendig å ha en reiseforsikring å støtte seg på